Technické informácie - zrub

Tech. informácie- zrub

Profily zrubov

Štantardné profily zrubov

Zrubový profil masív hrúbky: 28, 44, 64, 68, 92 mm
Zrubový profil lepený hrúbky: 134 mm

Lepené zrubové profily sa používajú pri väčších hrúbkach zrubov, alebo keď chceme mať zrub obojstranne
pohľadový. To znamená bez tepelnej izolácie, alebo iného obkladu, samozrejme to nie je podmienka. Lepený
zrub je zložený z dvoch alebo viacerých lamiel, kroré sa lepia do jedného kusa.

Rádiusové profily používaných zrubov

Zrubová konštrukcia – štandardná skladba stien rodinných domov

Skladby stien, podlahy, stropov a strechy

Obvodová stena zrubová:
1 – zrubový profil masív hrúbky 68 alebo 92 mm
2 – paropriepustná fólia 3 – izolačné hranolky (žiletky), tepelná izolácia hrúbky 140 mm
4 – parozábrana
5 – drevený rošt, vzduchová medzera hrúbky 28 mm
6 – drevený obklad hrúbky 19 mm alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm

Priečka – priehradová konštrukcia:
1 – drevený obklad hrúbky 19 mm
alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm
2 – paropriepustná fólia
3 – izolačné hranolky (žiletky), tepelná izolácia
hrúbky 100 mm
4 – parozábrana
5 – drevený obklad hrúbky 19 mm
alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm

Strop:
1 – Drevená podlaha
2 – Podkladová fólia
3 – OSB doska
4 – Kročajová izolácia
5 – OSB doska
6 – Izolačné hranoly
7 – Tepelná izolácia
8 – Parozábrana
9 – Podhľadová P+ D
10 – Nosné trámy

Strecha:
1 – Strešné laty
2 – Odvetracie laty
3 – Paropriepustná fólia
4 – Vyrovnávacie laty
5 – Nosná konštrukcia (krokvy 92 x 170 mm)
Tepelná izolácia:
6 – Rošt + tepelná izolácia
7 – Parozábrana
8 – Odvetrací rošt hrúbky 28 mm
8 – Podhľadový obklad 19 mm

Obvodová stena zrubová – skladba

– zrubový profil masív hrúbky 68 alebo 92 mm
– paropriepustná fólia
– izolačné hranolky (žiletky), tepelná izolácia hrúbky 140 mm
– parozábrana
– drevený rošt, vzduchová medzera hrúbky 28 mm
– drevený obklad hrúbky 19 mm alebo sadrokartón hr. 12,5 mm

Zrubová obvodová stena s korkovou izoláciou

– zrubový profil – exteriér 68 alebo 92 mm
– tepelná izolácia – korok 140 mm
– zrubový profil – interiér 44 mm


Zrubová konštrukcia – štandardné prevedenie rodinného domu

Skladby jednotlivých konštrukcií

Skladba krovu:
1 Strešná krytina
2 Strešné laty
3 Kontralaty
4 Paropriepustná fólia
5 Vyrovnávacie laty
6 Krokvy + tepelná izolácia
7 Izolačné krokvy + tep.izolácia
8 Parozábrana
9 Inštalačný rošt
10 Podhľadový obklad

Skladba stropu:
11 Drevená podlaha
12 OSB dosky
13 Podkladové hranoly + izolácia
14 Parozábrana
15 Drevený stropný podhľad
16 Nosné trámy

Skladba podlahy na teréne:
17 Keramická dlažba
18 Lepiaca hmota na dlažbu
19 Samonivelizujúci poter
20 Betónová mazanina
21 PE fólia
22 Tepelná izolácia- polystyrén
23 PE fólia
24 Hydroizolácia 2x Hydrobit + NP
25 Podkladový betón
26 Podhľadový vonkajší obklad

Skladba steny pod štítom:
A Drevený obklad- zvislý
B Paropriepustná fólia
C Izolačné hranolky + tepelná izolácia
D Parozábrana
E Drevený odvetrávací rošt
F Drevený obklad ( resp. sadrokartón)

Skladba obvodovej steny:
G Zrubový profil z masívu
H Paropriepustná fólia
I Izolačné hranolky + tepelná izolácia
J Parozábrana
K Drevený odvetrávací rošt
L Drevený obklad ( resp. sadrokartón)

Máte otázku?

Napíšte námDrevodom Orava s.r.o.