Tech. informácie - hranolová konštrukcia

Tech. informácie – hranolová konštrukcia

Hranolová konštrukcia – štandardná skladba stien

Skladby stien, podlahy, stropov a strechy

Skladba obvodovej konštrukcie:
1 – OSB doska 15 mm
2 – izolačné hranolky (žiletky), tepelná izolácia
hrúbky 160 mm
3 – parozábrana
4 – drevený rošt, vzduchová medzera hrúbky 28 mm
5 – drevený obklad hrúbky 19 mm
alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm

Priečka – priehradová konštrukcia:
1 – drevený obklad hrúbky 19 mm
alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm
2 – paropriepustná fólia
3 – izolačné hranolky (žiletky), tepelná izolácia
hrúbky 100 mm
4 – parozábrana
5 – drevený obklad hrúbky 19 mm
alebo sadrokartón hrúbky 12,5 mm

Skladba stropnej konštrukcie:
1 – Podlaha
2 – Podkladová fólia
3 – OSB doska
4 – Kročajová izolácia
5 – OSB doska
6 – Nosné trámy – nepohľadové
7 – Tepelná izolácia
8 – Parozábrana
9 – Rošt
10 – Podhľadová P + D

Strecha:
1 – Strešné laty
2 – Odvetracie laty
3 – Paropriepustná fólia
4 – Vyrovnávacie laty
5 – Nosná konštrukcia (krokvy 92 x 170 mm)
Tepelná izolácia:
6 – Rošt + tepelná izolácia
7 – Parozábrana
8 – Odvetrací rošt hrúbky 28 mm
8 – Podhľadový obklad 19 mm

Hranolová konštrukcia – stĺpikové prevedenie rodinného domu

Skelet rodinného domu

Máte otázku?

Napíšte námDrevodom Orava s.r.o.