Prístrešok pult viac aut

Rozmer:

3,20 x 5,00 m

Cena s latovaním:

934 € s DPH

Cena s debnením:

1 022 € s DPH
Kompletný cenník s doplnkovými položkam SEM