Prístrešok pult 1 auto

Rozmer:

3,20 x 5,00 m

Cena s latovaním:

976 € s DPH

Cena s debnením:

1 231 € s DPH
Kompletný cenník s doplnkovými položkam SEM