Prístrešok pre 2 auta

Rozmer:

5,20 x 5,00 m

Cena s latovaním:

1 725 € s DPH

Cena s debnením:

2 110 € s DPH
Kompletný cenník s doplnkovými položkam SEM