Prístrešok pre 1 auto

Rozmer:

3,20 x 5,00 m

Cena s latovaním:

1 000 € s DPH

Cena s debnením:

1 807 € s DPH

Kompletný cenník s doplnkovými položkam SEM