Francúzsky prístrešok pre 1 auto

Rozmer:

3,0 x 3,5 m + 1,5 m prestrešenie dopredu

Cena s latovaním:

1 688 € s DPH

Cena s debnením:

1 943 € s DPH

Kompletný cenník s doplnkovými položkam SEM