Informácie o projekte

Informácie o projekte

Architektonická štúdia

Rieši vonkajšie pohľady a pôdorysy jednotlivých podlaží priamo na mieru podľa vašich návrhov a požiadaviek.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži na účely začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia.

Drevodom Orava s.r.o.