Slovak English French German Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish
volajte:

+421 911 143 343

25 rokov

Interaktívny KATALÓG

Interaktívny katalóg 2015

Silvia

Vzorový dom SILVIA už otvorený
Vzorový dom SILVIA
 
V obci HAMULIAKOVO
vzdialenej 20 km od Bratislavy.
Už otvorený, dohodnite si obhliadku
na tel. č.: 0910 956 615
 

Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie

Architektonická štúdia

     Architektonická štúdia rieši vonkajšie pohľady a pôdorysy jednotlivých podlaží priamo na mieru podľa vašich návrhov a požiadaviek. Po odsúhlasení slúži štúdia ako podklad na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Veľmi často sa stretávame s nedostatočnou znalosťou architektov s typickými charakteristikami zrubových domov. To potom môže spôsobiť zdržanie samotnej výstavby, kvôli prepracovávaniu projektov. Výhodou štúdie, ktorú vám spracujeme my , je znalosť rôznych možností konštrukčných riešení vhodných pre zrubové stavby a tým aj spojená úspora vašich financií.

Cena za štúdiu domu pre dom do 200 m2 úžitkovej plochy:
Cena za štúdiu:
Jednopodlažné rekreačné chaty 360 €,- s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou do 130 m²: 600,-€ s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou do 180 m²: 840,-€ s DPH
Domy a chaty s hrubou podlahovou plochou nad 180 m² : 1080,-€ s DPH
- dispozícia domu (pôdorysy) a vonkajšie pohľady + 3D vizualizácia
     V prípade realizácie stavby našou firmou sa vám cena za architektonickú štúdiu odpočíta z celkovej ceny za výstavbu domu, takže štúdiu vo finále máte zadarmo.
Vzory výkresov
Architektonická štúdia
Architektonická štúdia
Architektonická štúdia
Architektonická štúdia
Architektonická štúdia
Architektonická štúdia
Projektová dokumentácia
     Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie slúži na účely začatia stavebného konania a vydania stavebného povolenia.
     Výhodou spracovania projektovej dokumentácie našou firmou je znalosť rôznych možností konštrukčných riešení pre zrubové ako aj stĺpikové konštrukcie domov. Samozrejmosťou je aj vypracovanie projektovej dokumentácie klasických konštrukcií (murovaná stavba ... ).
     Cena štandardných architektonických projektov u nás začína od 600,-€ s DPH.
Vzory výkresov
Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia
Projektová dokumentácia
scroll back to top